تکواندو

مرجان های دریای پومسه ایران

از استعداد خود در پومسه می گویند که رفته رفته آن ها را به این رشته علاقه مند کرد. صحبت از تفاوت هایی می نمایند که بین آقایان و بانوان و سبک های مختلف تکواندو است، اما همچنان به قهرمانی فکر می نمایند و آرزوی المپیکی شدن رشته خود و رفتن به روی سکوی المپیک...

3 مهر 1398

بانوان پومسه رو راه یافته به اردوی تیم ملی دانشجویان معرفی شدند

با انتها یافتن مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو دانشجویان در گروه زنان، پومسه روهای برتر راه یافته به نخستین مرحله اردوی تیم ملی معین و معرفی شدند.

23 خرداد 1398