پینگ پنگ

18 اسباب بازی جذاب برای کاهش استرس

دوست داشتید در محل کارتان امکان بازی و رها شدن از استرس های معمول وجود داشت؟ شرکت های بسیار کمی، زمینه استفاده از اسباب بازی های ضد استرس و زمین های بازی بسکتبال، پینگ پنگ یا حتی مکانی برای بازی های ویدئویی را برای کارکنان شان درنظر می گیرند. تمامی کارکنان...

17 آبان 1399

تنیس روی میز گلدن سری؛ مدال طلا برای نوجوان ایرانی و مدال برنز برای جوان ایرانی

تیم نوید شمس و یار هنگ کنگی اش به مدال طلای رده سنی نوجوانان دست یافت و تیم احمدیان و یار تایلندی اش مدال برنز جوانان را کسب کردند.

17 شهریور 1398