شمشیربازی

ناگفته های مربی شمشیربازی ایرانی از فعالیت در ووهان، سابر ایران زیر ذره بین چینی هاست

مربی ایرانی که در یک باشگاه چینی فعالیت می نماید گفت: در این مدتی که در چین فعالیت دارم سطح متفاوتی از آموزش شمشیربازی و باشگاه داری را شاهد بودم و متوجه شدم که عملکرد سابر ایران برای چینی ها از اهمیت زیادی برخوردار است.

23 خرداد 1399

معجون شگفت انگیز نوجوانی

نوجوانی عجیب ترین دوران زندگی است؛ بیش تر شبیه یک معجون شگفت انگیز است تا یک بازه زمانی... نوجوانی اتفاقی است که به ما اجازه می دهد، زندگی آدم بزرگ ها را منهای دغدغه های بزرگشان تجربه کنیم و به خودمان اجازه دهیم از چیزهای کوچک و دم دستی که یک دفعه سروکله...

9 مهر 1398