شمشیربازی

معجون شگفت انگیز نوجوانی

نوجوانی عجیب ترین دوران زندگی است؛ بیش تر شبیه یک معجون شگفت انگیز است تا یک بازه زمانی... نوجوانی اتفاقی است که به ما اجازه می دهد، زندگی آدم بزرگ ها را منهای دغدغه های بزرگشان تجربه کنیم و به خودمان اجازه دهیم از چیزهای کوچک و دم دستی که یک دفعه سروکله...

9 مهر 1398