دوچالش بزرگ بساز و بفروش ها

به گزارش مجله عطر یاس، خبرنگاران: سرمایه گذاران ساختمانی در منگنه دو بازار قرار گرفته اند و نسبت به آینده کوتاه مدت فعالیت در این حوزه ناامید هستند.

دوچالش بزرگ بساز و بفروش ها

به گزارش مجله عطر یاس نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد مراجعه مالکان املاک کلنگی به سازنده ها برای تخریب و مشارکت کاهش چشمگیر پیدا کرده و از طرف دیگر، فروش واحدهای نوساز نیز با افت قابل توجهی روبرو شده است. سازنده ها در میان این دو موقعیت سخت مجبور به کاهش سرعت ساخت و تکمیل شده اند. آنچه شرایط عرضه مسکن و ساخت وساز را سخت تر کرده، قیمت تمام شده است.

انتظارات فعالان ساختمانی از آینده بازار ساخت و ساز تحت تاثیر شرایط دو بازار مرتبط با بازار ملک، منفی شد. به گزارش دنیای اقتصاد نتایج دومین گزارش از نمایشگر جدید بخش مسکن مربوط به میانه پاییز منتشر شد. اتاق تعاون ایران با تحقیق مکتوب از مدیران ساختمانی در قالب تهیه پرسش نامه حاوی 12 سوال درباره بخش مسکن و ساختمان، شرایط بازار ساخت و ساز های مسکونی و پروژه های عمرانی را در میانه فصل پاییز سال جاری مورد بررسی قرار داده است. این گزارش، شرایط متغیرهای بازار ملک و ساختمان در آبان سال جاری نسبت به مهر (تغییرات ماهانه) را مورد سوال قرار داده و در عین حال دیدگاه فعالان ساختمانی به ماه های آینده بازار را به عنوان علامتی از جهت انتظارات تشریح کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد: سازنده ها و فعالان ساختمانی در میانه پاییز سال جاری، از محل دو بازار مرتبط با بازار ملک تحت فشار بودند و همین موضوع سبب شد این گروه نسبت به آینده بازار ساخت وساز بدبین شوند. نتایج این تحقیق که برای دومین بار درخصوص شرایط شاخص های تاثیرگذار بر فرایند فعالیت های ساختمانی انجام شده و قرار است ماهانه با عنوان شاخص مدیران خرید - شامخ - در بخش مسکن، سنجش و منتشر شود، حاکی است: از میان 12 پرسش مطرح شده، 10 پارامتر شرایط و فرایند کلی بازار را به صورت واضح به تصویر کشیده است. 10 پارامتر اصلی مورد پرسش از فعالان ساختمانی سرعت اجرای پروژه ها، هزینه خرید مصالح ساختمانی، فروش، قیمت تمام شده ساخت، حجم فعالیت و سفارش کار، موجودی واحدهای آماده فروش، ناتمام ماندن پروژه ها و پروژه های در نوبت عرضه و ناتمام تمایل به تخریب و انتظارات نسبت به آینده است. شاخص شامخ- شاخص مدیران خرید- در بازه عددی صفر تا 100 براساس پاسخ مدیران ساختمانی به سه گزینه بهترشدن، عدم تغییر و بدترشدن شرایط و درصد پاسخ ها در هر گزینه، محاسبه می شود. شاخص صفر، بدترشدن و شاخص 100 بهترشدن شرایط نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. شاخص 50 نیز بیانگر عدم تغییر است. اعداد بالای 50، بهبود شرایط و پایین تر از آن، نابسامانی اوضاع را نشان می دهد. مهم ترین نشانه از نتایج گزارش اخذ شده در میانه پاییز آن است که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، شرایط تمامی پارامتر های شاخص با یک شیب تند نسبت به مهرماه با افت شدیدی روبرو شده است. از میان این 10 پارامتر، بدترین شرایط درخصوص افزایش هزینه های ساخت وساز از محل خرید مواد اولیه رخ داده است. به طوری که نتایج این گزارش نشان می دهد بیشترین افت شاخص در فاصله مهر تا آبان متوجه این پارامتر بوده است. ثبت عدد 82 برای این پارامتر طی آبان ماه سال جاری نشانگر افت شدید آن بوده است. به این معناکه در فاصله مهر تا آبان، قیمت مواد اولیه با افزایش قابل توجه روبرو بوده است بنابراین هزینه های ساخت وساز از این محل با تورم شدید همراه شده است. دومین پارامتری که بیشترین تغییر نامطلوب در آبان ماه را تجربه کرده حجم فروش واحدهای نوساز و آماده عرضه به بازار است. آن طور که پاسخ دهندگان به پرسش های این تحقیق به عنوان فعالان اصلی بازار ساخت وساز اعلام کرده اند، شرایط این پارامتر در میانه فصل پاییز نسبت به ابتدای فصل به طور قابل توجهی افت داشته است. به نظر می رسد افزایش قابل توجه سطح قیمت های پیشنهادی از سوی سازنده ها از یکسو و کاهش قدرت خرید متقاضیان از سوی دیگر موجب شده تا حجم فروش واحدهای نوساز در بازار به شدت کاهش داشته باشد. در نتیجه تعداد فایل های در نوبت فروش نیز نسبت به مهرماه به شدت افزایش پیدا کرده که نشان دهنده رکود حاکم بر بازار معاملات است. نکته مهم آنکه فشار وارد شده به سازنده های ساختمانی فقط از سمت کاهش جریان عرضه نبوده است. مطابق با نتایج این تحقیق، فعالان ساختمانی طی آبان ماه سال جاری، با کاهش شدید تمایل مالکان به تخریب روبرو شدند. همین موضوع سبب شده تا فعالان ساختمانی در منگنه میان این دو بازار مرتبط با بازار ساخت وساز قرار بگیرند. بررسی ها نشان می دهد تمایل مالکان به عرضه واحدهای کلنگی برای اجرای پروژه های مشارکتی با قیمت های گذشته سبب شده تا در شرایطی که بازار زمین طی ماه های اخیر با ثبات قیمت و حتی تا حدودی کاهش قیمت روبرو شده، سازنده ها به نوعی از ارائه پیشنهاد به مالکان عقب نشینی کنند. در نتیجه میزان آغاز پروژه های ساختمانی جدید به شدت افت داشته است. اما پاسخ های ارائه شده از سوی مدیران ساختمانی درخصوص شرایط دیگر پارامتر های تاثیرگذار بر بازار مسکن نشان می دهد موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در یک فرایند نزولی نسبت به ابتدای فصل پاییز قرار گرفته است. دو گمانه اولیه از چرایی کاهش موجودی مواد در انبار وجود دارد. نخست آنکه بخش زیادی از فعالان ساختمانی نگرانی از بابت گرانی مصالح ساختمانی در ماه های آینده از سال ندارند و به همین دلیل حجم خرید مواد اولیه موجود در انبار را کاهش داده اند. گمانه دوم نیز آن است که با توجه به شرایط کلی بازار، سازنده ها انگیزه زیادی برای تکمیل یا آغاز پروژه های ساختمانی در ماه های باقی مانده از سال جاری ندارند. با توجه به شرایط کلی اقتصاد و همچنین پایش شرایط سایر بازارهای رقیب مسکن به نظر می رسد گمانه اول یعنی احتمال اندک افزایش قیمت مصالح ساختمانی قابل رد است، از این رو به نظر می رسد فرضیه دوم به واقعیت نزدیک تر باشد. آخرین پارامتر که تفاوت فاحشی نسبت به ابتدای فصل پاییز داشته انتظارات فعالان ساختمانی نسبت به آینده بازار است. اگرچه در ابتدای فصل پاییز توقف فرایند بدترشدن معاملات ملک در مهر منجر به ایجاد انتظارات مثبت برای ماه آبان شده بود اما نتایج به دست آمده از فرایند تغییرات ماهانه بازار در این تحقیق نشان می دهد: انتظارات سازنده ها و فعالان ساختمان نسبت به آینده بازار ساخت وساز به شدت منفی شده است. به طوری که شاخص در این پارامتر عدد 24 را نشان می دهد که به نوعی بیانگر نابسامانی اوضاع بازار مسکن از دیدگاه سازنده ها است. از این رو به نظر می رسد شاید یکی از دلایل مهم کاهش سرعت ساخت و پیشرفت پروژه های ساختمانی در میانه پاییز نسبت به مهرماه همین بدبینی و کاهش انتظارات مثبت از آینده باشد. نتایج این تحقیق عدد 44 را برای شاخص انتظارات نسبت به آینده ثبت کرده که بیانگر نااطمینانی و نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به شرایط بخش ساختمان در آذرماه است. این نمایشگر که به صورت ماهانه شرایط بازار مسکن را از دیدگاه فعالان ساختمانی رصد می کند در پایان تاکید دارد که عدد شامخ کل که معادل 5/ 38 در ماه آبان ثبت شده، نشان دهنده بدتر شدن شرایط بخش ساختمان در میانه پاییز نسبت به ابتدای این فصل است. در میان پارامتر های مختلف شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش ها در آبان، معادل 5/ 41 ثبت شده که نشانگر بیشترین میزان شاخص در بین پارامتر ها است هر چند این عدد نسبت به مهرماه نیز با افت قابل توجهی روبه رو بوده است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 24 بهمن 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: etre-yas.ir شناسه مطلب: 585

به "دوچالش بزرگ بساز و بفروش ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دوچالش بزرگ بساز و بفروش ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید